Đề xuất phương pháp tính đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt phù hợp nhất

Đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt được tính như thế nào? Làm sao để tính đúng, tính đủ chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 là vấn đề người dân vô cùng quan tâm. Hãy cùng Awatech tìm hiểu thông tin về đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt ở bài viết dưới đây nhé!


Phân loại rác thải tại nguồn là giải pháp bảo vệ môi trường

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nông thôn và đô thị.


Đồng thời, hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt; quy định về định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại rác thải sinh hoạt.


Chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại để tính. Bộ TN&MT đang xây dựng những hướng dẫn kỹ thuật về phân loại rác thải tại nguồn và sẽ ban hành trong thời gian tới để những địa phương áp dụng.


UBND tỉnh quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy định về giá đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; quy định cụ thể về hình thức và mức kinh phí cá nhân, hộ gia đình phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn sinh hoạt dựa trên thể tích hoặc khối lượng chất thải đã được phân loại.


Thực tế thực hiện giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt ở Việt Nam

Quá trình đô thị hóa, cùng với việc tăng trưởng dân số và kinh tế kéo theo lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày càng tăng. Như dự báo, tương lai lượng chất thải rắn sinh hoạt đạt khoảng 60 – 70 triệu tấn/năm. Vì vậy, nhiệm vụ về quản lý chất thải rắn sinh hoạt là thách thức lớn đối với công tác bảo vệ môi trường.


Một trong những nguyên nhân của sự gia tăng lượng chất thải rắn sinh hoạt đó là Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh. Cùng với sự gia tăng dân số và sự phát triển những khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hoạt động nông nghiệp, du lịch, dịch vụ cũng làm làm gia tăng lượng chất thải.


Hiện nay, loại hình doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ này chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa và công ty tư nhân cũng như công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Sự tham gia của đa dạng các doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế khác nhau đã tạo ra một thị trường dịch vụ môi trường tiềm năng.


Một trong những yếu tố quan trọng nhằm cấu thành nên thị trường đó là giá. Đối với dịch vụ này thì có hai nhóm giá gồm: Giá dịch vụ xử lý rác thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Ở Việt Nam hiện nay chỉ có quy định về lập phương án giá đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt mà chưa có quy định hướng dẫn về lập phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.


Mặc dù, có sự phân loại về phương án xây dựng giá, nhưng thực tế thì cả hai nhóm trên đều áp dụng phương pháp, công thức và cơ cấu tính giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Thông tư số 7/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017.


Theo đó, giá dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt phải được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ của quá trình đầu tư và khai thác, vận hành cơ sở xử lý chất thải sinh hoạt. Về phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt được xác định theo công thức:


GXLCTR= ZTB + (ZTB x P)

Trong đó:
– GXLCTR: Giá dịch vụ xử lý 1 tấn chất thải rắn sinh hoạt chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đơn vị: đồng.
– ZTB: Giá thành toàn bộ để xử lý 1 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Đơn vị: đồng
– P là tỷ lệ lợi nhuận (%): Không quá 5%.


Bảng 1. Chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt (CT)

TTNội dung chi phi phíKý hiệu
1Chi phí vật tư trực tiếpCvt
2Chi phí nhân công trực tiếpCNC
3Chi phí máy và thiết bị trực tiếpCM
4Chi phí sản xuất chungCSXC
Tổng chi phí sản xuấtCp = Cvt+ CNC + CM + CSXC
5Chi phí quản lý DNCq
Tổng chi phíCT = Cp+ Cq


Bảng 2. Tóm tắt giá dịch vụ tối đa thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ năm 2018


Bảng 3. Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (bao gồm thuế giá trị gia tăng)

TTBiện pháp xử lý rác thải sinh hoạt của đơn vị cung cấp dịch vụĐơn vị tínhMức giá tối đa
1Xử lý bằng công nghệ đốtđồng/m3210.000
2Xử lý với công nghệ chế biến phân vi sinh và tái chế kết hợp đốt đồng/m3170.000
3Xử lý với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinhđồng/m370.000


Bảng 4. Giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thanh toán cho nhà đầu tư tại khu xử lý (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)


Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt được tổng hợp ở 3 cấp độ từ thấp đến cao. Theo đó, chi phí cho thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở các nước với cấp độ quản lý cao sẽ cao hơn so với các nước có cấp độ quản lý thấp. 


Các hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở các quốc gia có thu nhập cao thường từ 50-100 USD/tấn, hoặc có thể cao hơn. Mức phí chất thải rắn sinh hoạt giao động ở mức trung bình khoảng 37 USD/ hộ gia đình/năm đối với những quốc gia thu nhập thấp và khoảng 168 USD/hộ gia đình/năm đối với những quốc gia thu nhập cao.


Bảng 5. Tổng hợp chi phí cho quản lý chất thải rắn sinh hoạt(USD/tấn)

Hoạt độngCác nước thu nhập thấpCác nước thu nhập trung bìnhCác nước thu nhập trung bình caoCác nước thu nhập cao
Thu gom và vận chuyển20-5030-7550-10090-200
Chôn lấp hợp vệ sinh10-2015-4020-6540-100
Chôn lấp không hợp vệ sinh2-83-10
-Sản xuất phân compost5-3010-4020-7535-90


Bảng 6. Tổng hợp chi phí cho quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Chi phí trả trước bao gồm những khoản đầu tư ban đầu và chi phí cần thiết để thực hiện những dịch vụ quản lý chất thải rắn: Giáo dục và tiếp cận cộng đồng, thu hồi đất, cấp phép và xây dựngChi phí vận hành:Vốn, nợ, sự cố, vận hành và bảo trì
Chi phí kết thúc: Đóng cửa địa điểm ngừng hoạt động, không hoạt động của trang thiết bị, hưu trí cho nhân viênChi phí khắc phục tại những địa điểm không hoạt động: Dọn dẹp các địa điểm đóng cửa
Chi phí dự phòng: Chi phí trách nhiệm, Chi phí khắc phục. Chi phí môi trường: Suy thoái môi trường và lãng phí nguồn tài nguyên. 
Chi phí xã hội:Ảnh hưởng tới giá trị tài sản,  Hình ảnh cộng đồng, tác động thẩm mỹ, chất lượng cuộc sống, sức khỏe người dân 


Một số đề xuất, kiến nghị về phương pháp tính đơn giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Xuất phát từ thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm với một số nghiên cứu trên thế giới về cơ cấu chi phí quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong thời gian đến cần có nghiên cứu để xây dựng và ban hành phương pháp tính giá áp dụng đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn phù hợp nhằm giải quyết bài toán về tài chính dựa trên nguyên tắc giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải được tính toán đầy đủ dựa trên những chi phí tài chính, chi phí đầu tư và chi phí ngoại ứng khi xây dựng và vận hành cơ sở xử lý CTRSH.


Các chi phí ngoại ứng cần được xem xét là một biến trong hàm số tính toán giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt như chi phí thiệt hại tới sức khỏe, môi trường, chi phí thiệt hại cơ sở hạ tầng hoặc là chi phí do thu nhập bị mất…


Với phương pháp tính toán được đề xuất ở trên, chắc chắn trong tương lai giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng sẽ cao hơn, các doanh nghiệp sẽ chủ động, tích cực và mong muốn tham gia thực hiện và tham gia đấu thầu để thực hiện dịch vụ đối với chất thải rắn sinh hoạt.


Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi về giá thì bản thân mỗi doanh nghiệp phải có vai trò và trách nhiệm để hạn chế đến mức tối đa các tác động tới môi trường, bởi lẽ nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân thì doanh nghiệp phải thực hiện bồi thường thiệt hại về môi trường theo đúng quy định của pháp luật.


Chi phí xử lý rác thải Awatech có đắt không?

Hiểu được tầm quan trọng của xử lý rác thải sinh hoạt, do đó mà Awatech luôn ưu tiên chất lượng dịch vụ hàng đầu. Đáp ứng và giải quyết rác thải một cách tối ưu. Bên cạnh đó, giá xử lý rác thải phù hợp với nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp. Vì vậy, chất lượng luôn đi kèm với đơn giá xử lý rác thải tại Awatech.

Awatech xử lý rác thải sinh hoạt với đơn giá tốt


Chi phí xử lý rác thải Awatech không đắt, ngược lại chi phí tốt nhất và đảm bảo mọi người có nhu cầu xử lý rác thải đều dùng được dịch vụ. Người dùng có thu nhập thấp, vẫn sử dụng tốt dịch vụ với đơn giá xử lý rác thải chất lượng nhất. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp biết đến Awatech với mức chi phí xử lý rác thải cạnh tranh.


Tùy vào loại hình xử lý rác thải trong sinh hoạt hay công nghiệp mà chi phí sẽ khác nhau. Đồng thời, mức giá không chênh lệch so với thị trường chung. Đảm bảo về các thiết bị và quy trình, kỹ thuật từ mức giá Awatech. Như vậy, mọi người đều có thể góp phần bảo vệ môi trường và lấy lại bầu không khí trong lành.

Chi phí xử lý rác thải sinh hoạt từ Awatech phù hợp


Lý do nên chọn đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt Awatech

Awatech là một trong các công ty lấy chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng là kim chỉ nam cho sự phát triển. Công ty được xây dựng từ sự tận tâm tâm huyết đội ngũ chuyên gia, các kỹ sư nhiệt huyết. Vì thế mà Awatech được đánh giá cao trong các dịch vụ xử lý rác thải, nước thải, khí thải,…


Việc lựa chọn đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt từ Awatech, sẽ giúp bạn giải quyết tối ưu vấn đề rác thải. Phát huy tối đa công dụng lợi ích của xử lý rác thải sinh hoạt. Không chỉ cải thiện môi trường sống cho bạn, còn đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.

Lợi ích từ cách chọn đơn giá xử lý rác chất lượng

Dịch vụ trọn gói khả thi, hoàn hảo từ đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt chi phí. Giá xử lý rác thải sinh hoạt ứng dụng với công nghệ xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, là giải pháp tiết kiệm tốt nhất cho khách hàng. Đội ngũ nhân sự làm việc chuyên nghiệp, tư vấn kỹ lưỡng và chi tiết đơn giá.


Do đó, việc lựa chọn dùng đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt dịch vụ Awatech đáp ứng mọi yêu cầu. Đáng tin cậy và làm hài lòng mọi đối tượng có nhu cầu xử lý rác thải. Đặc biệt, đem đến sự an tâm khi dùng dịch vụ với đơn giá từ Awatech. Bạn sẽ không cần lo lắng đến vấn đề chất lượng xử lý rác thải sinh hoạt.


Tư vấn và liên hệ đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt?

Awatech với thế mạnh nhiều năm kinh nghiệm và đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt hợp lý. Awatech ngày càng khẳng định sự uy tín, chất lượng toàn diện các dịch vụ. Tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường, không những thế đi đầu tổng thầu về công nghệ môi trường.

Đơn giá Awatech xử lý rác thải cạnh tranh

Đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt minh bạch với đầy đủ thông tin cung cấp cho người cần dịch vụ. Chỉ với mức chi phí rẻ, được đầu tư chất lượng về các thiết bị xử lý rác thải. Đồng thời, cam kết mang lại dịch vụ tốt nhất với sự hỗ trợ mọi vấn đề kỹ thuật cho các dịch vụ đã thực hiện trước đó.


Mọi thắc mắc, cần được tư vấn và giải đáp có thể liên hệ theo thông tin dưới đây. Awatech đáp ứng dịch vụ xuyên suốt và uy tín trên mọi nẻo đường tại TPHCM.


Thông tin liên hệ:

Trụ sở: 47/58/22 Trường lưu, Phường Long Trường, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 090.95.97.235
Website: www.moitruongawatech.com
Email: moitruongawatech@gmail.com

Qua bài viết trên, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc các thông tin bổ ích về đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt Awatech. Hy vọng bạn sẽ có lựa chọn phù hợp, an toàn và tạo hiệu quả tích cực đến môi trường. Bạn có nhu cầu tư vấn đơn giá, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để giải quyết kịp thời.

Đánh giá bài viết
5/5
Bùi Thành Thật
Bùi Thành Thật

CEO – Quản lý dự án Bùi Thành Thật đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cất và rác thải với khát khao phát triển công ty trở thành đơn vị hàng đầu về xử lý môi trường tại thị trường Việt Nam. Sự phát triển của Awatech trong những năm qua là một cột mốc lớn đánh dấu những nỗ lực của anh trong thời gian qua.

Công Ty TNHH Môi Trường AWATECH​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *