Hồ sơ môi trường doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Hồ sơ môi trường doanh nghiệp rất cần thiết để các dự án kinh doanh sản xuất, dịch vụ được đi vào hoạt động. Vậy hồ sơ môi trường là gì? Các loại hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp mà bạn cần biết. Hãy cùng Awatech tìm hiểu bài viết ngay sau đây!

ho-so-moi-truong-cua-doanh-nghiep-1


Hồ sơ môi trường doanh nghiệp là gì?

Hồ sơ môi trường doanh nghiệp là tập hợp các tài liệu liên quan đến lĩnh vực môi trường của doanh nghiệp. Thực hiện các hoạt động mà không vi phạm pháp luật, không bị xử phạt theo luật Môi Trường. Vì thế mà doanh nghiệp hạn chế tình trạng gây ô nhiễm môi trường khi sản xuất.

ho-so-moi-truong-cua-doanh-nghiep-2
Tìm hiểu định nghĩa hồ sơ môi trường doanh nghiệp

giúp cho các doanh nghiệp có thể kiểm soát, quản lý và phát hiện những yếu tố còn tồn đọng. Từ đó, có những phương án giải quyết kịp thời để đẩy mạnh hoạt động phát triển.


Hồ sơ môi trường giữ vai trò quan trọng và cần thiết cho doanh nghiệp. Không chỉ mang yếu tố pháp lý, còn hạn chế ô nhiễm môi trường và ý nghĩa cho hoạch định các chiến lược cho doanh nghiệp.


Xem thêm: Mẫu hồ sơ vệ sinh môi trường lao động theo bộ luật lao động


Hồ sơ môi trường gồm những gì?

Hồ sơ môi trường gồm những gì? Hồ sơ môi trường cần được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có những thông tin rõ ràng và chính xác. Cùng với đó, doanh nghiệp cần có thông tin hồ sơ môi trường căn cứ theo:

 • Dựa vào luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13/ Ngày 23/06/2014
 • Dựa vào Nghị Định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015
 • Dựa vào thông tin 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015.
ho-so-moi-truong-doanh-nghiep-la-gi-3
Hồ sơ môi trường gồm những gì?

Tùy vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp mà sẽ có những yêu cầu hồ sơ khác nhau. Do đó, mà các doanh nghiệp hay các công ty cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tiến hành và thành lập các hồ sơ môi trường.


Xem thêm: Các mẫu hợp đồng xử lý rác thải công nghiệp chuẩn xác nhất


Các loại hồ sơ môi trường cần có cho doanh nghiệp?


Hồ sơ môi trường của doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động

Hồ sơ môi trường của doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động, cần bắt buộc có các hồ sơ ban đầu như sau:


Thực hiện báo cáo đánh giá đến tác động môi trường

Các doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động có công suất bằng hoặc lớn hơn trong quy định II của nghị định 18/2015 /NĐ-CP ngày 14/02/2015. Việc lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường tiến hành khi:

 • Không tiến hành dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Thay đổi địa điểm tiến hành so với phương án đã được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm tác động xấu đến môi trường so với phương án từng phê duyệt từ báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Sự đổi mới theo yêu cầu của chủ đầu tư.
ho-so-moi-truong-doanh-nghiep-la-gi-4
Lập báo cáo đánh giá về việc tác động môi trường

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Lập kế hoạch hồ sơ bảo vệ môi trường sẽ được thay thế cho các cam kết bảo vệ môi trường. Các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng suất kinh doanh dịch vụ không nằm trong các đối tượng quy định tại phụ lục II và IV theo nghị định 18/2015/ NĐ-CP.


Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án, dịch vụ, kinh doanh trong các trường hợp như:

 • Thay đổi địa điểm
 • Không thực hiện và triển khai trong 24 tháng kể từ kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.
ho-so-moi-truong-gom-nhung-gi-5
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường


Hồ sơ môi trường của doanh nghiệp đã đi vào hoạt động

Hồ sơ môi trường doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động cần có các hồ sơ như sau:


Thành lập và phát triển hệ thống xử lý nước khí thải

Đối với những khu xí nghiệp, nhà máy chế biến nông thủy sản cần có hồ sơ xây dựng về hệ thống xử lý nước thải. Nếu không lượng nước thải sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.


Xử lý khí thải được áp dụng với các chế biến gạch men, xi măng hoặc các xưởng gỗ., tạo ra lượng khí gây ảnh hưởng đến con người và bầu khí quyển.

ho-so-bao-ve-moi-truong-6
Thành lập phát triển hệ thống xử lý nước và khí thải

Tạo đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Tiến hành lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở đã đi vào hoạt đồng, có quy mô và tính chất tương đương với đối tượng lập báo cáo tác động đến môi trường và không có một trong các văn bản như sau:

 • Không có phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Không có đồng ý phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký và lập đề án môi trường khi đã cải tạo, mở rộng hoặc nâng cao năng suất thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung. Hoặc thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không có thuộc một trong các văn bản đã nêu.

ho-so-moi-truong-7
Đề án bảo vệ môi trường cụ thể từng chi tiết

Ngoài ra, đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất đã đi vào hoạt động có quy mô và tính chất tương đương với những cơ sở kinh doanh, sản xuất phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và không có một trong các giấy tờ sau:

 • Không có giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn về môi trường
 • Không có giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường.
 • Không có văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.


Một số hồ sơ môi trường doanh nghiệp khác

Các đã đi vào hoạt động kinh doanh, dịch vụ sản xuất thực hiện các hồ sơ ban đầu. Tùy thuộc vào các điều kiện thiết thực tiếp theo, mà bổ sung chi tiết các hồ sơ dưới đây.

ho-so-moi-truong-doanh-nghiep-8
Các hồ sơ môi trường doanh nghiệp khác cần thiết


Thực hiện định kỳ báo cáo giám sát môi trường

Một trong ba hồ sơ đi kèm của các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp cần phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Báo cáo giám sát môi trường theo định kỳ được thực hiện 6 tháng 1 lần, nộp cho cơ quan trước ngày 15 tháng 1 và 15 tháng 7 hằng năm.


Đối với các cơ sở thuộc diện di dời do ô nhiễm, gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa khắc phục vấn đề ô nhiễm. Các cơ sở phải tiến hành lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 3 tháng 1 lần.


Đăng ký hồ sơ chủ thải nguồn chất thải có hại

Việc đăng ký sổ chủ thải nguồn chất thải nguy hại được căn cứ dựa vào nghị định 38/2015/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 15/6/2015 và bởi thông tư 35/2015/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 1/9/2015.

ho-so-moi-truong-doanh-nghiep-can-co-9
Đăng ký hồ sơ chủ thải chất thải có hại

Khối lượng chất thải đối với các cơ sở phát sinh nguy hại từ 120g trở lên có những yếu tố được chỉ định theo QCVN 07:2009 /BTNMT hoặc chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP). Hoặc khối lượng 0.6 tấn/năm đối với những chất thải có những yếu tố thành phần gây hại khác.


Đối với các doanh nghiệp đăng ký sổ chủ thải nguồn chất thải phải làm hợp đồng thu gom theo quy định của Pháp Luật. Đồng thời, những trường hợp cần đăng ký sổ chủ thải như sau:

 • Thay đổi địa điểm sản sinh nguồn thải nhưng không thay đổi chủ thải hoặc ngược lại.
 • Bổ sung cơ sở phát sinh nguồn chất thải hoặc làm giảm các cơ sở đăng ký
 • Bổ sung, thay đổi công trình bảo vệ môi trường để tự xử lý chất thải nội bộ
 • Phát hiện kê khai không chính xác sau khi đăng ký chủ thải so với thực tế hoạt động.


Hồ sơ khai thác và sử dụng nước


Giấy phép khai thác nước ngầm

Giấy phép khai thác nước ngầm áp dụng cho các doanh nghiệp, công ty, nhà máy sản xuất liên quan đến các hoạt động khai thác nước ngầm.


Hồ sơ xả thải nguồn tiếp nhận

Hồ sơ xả thải nguồn tiếp nhận áp dụng cho các doanh nghiệp, công ty, nhà máy sản xuất liên quan đến các hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trực tiếp.


Dịch vụ thực hiện hồ sơ môi trường doanh nghiệp tại Awatech

Công ty TNHH Môi Trường Awatech chuyên tư vấn và thực hiện các hồ sơ môi trường doanh nghiệp, các cơ sở và đơn vị kinh doanh sản xuất. Đội ngũ nhân viên ưu tú, đầy đủ kinh nghiệm và năng lực lập các hồ sơ môi trường doanh nghiệp nhỏ và to trên khắp cả nước.

ho-so-moi-truong-la-gi-10
Dịch vụ thực hiện hồ sơ môi trường doanh nghiệp Awatech

Awatech cung cấp dịch vụ thực hiện hồ sơ môi trường doanh nghiệp với chi phí phù hợp trong thời gian nhanh nhất. Tháo gỡ mọi rắc rối về hồ sơ môi trường doanh nghiệp của quý khách hàng. Liên hệ Awatech để được tư vấn nhiệt tình và giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp chuyên nghiệp và đáng tin cậy.


Lời kết

Qua bài viết từ Awatech, mong rằng quý độc giả đã có được các thông tin hữu ích về hồ sơ môi trường doanh nghiệp. Mọi thắc mắc và cần được tư vấn, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây!


Thông tin liên hệ:


Trụ sở: 47/58/22 Trường Lưu, Phường Long Trường, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 090.95.97.235
Website: www.moitruongawatech.com
Email: moitruongawatech@gmail.com
Chi Nhánh tại Quảng Ngãi – khu vực miền Trung: 374 Võ Nguyên Giáp, Quảng Ngãi
Giấy phép Kinh Doanh Số: 0316032544 Do Sở kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh Cấp ngày 25/11/2019.

Đánh giá bài viết
5/5
Bùi Thành Thật
Bùi Thành Thật

CEO – Quản lý dự án Bùi Thành Thật đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cất và rác thải với khát khao phát triển công ty trở thành đơn vị hàng đầu về xử lý môi trường tại thị trường Việt Nam. Sự phát triển của Awatech trong những năm qua là một cột mốc lớn đánh dấu những nỗ lực của anh trong thời gian qua.

Công Ty TNHH Môi Trường AWATECH​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *