Kiểm tra hồ sơ môi trường: Các lưu ý quan trọng đối với doanh nghiệp

Đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường là các hồ sơ quản lý môi trường, doanh nghiệp phải thực hiện trước khi đi vào hoạt động. 

Nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa có một trong hai loại hồ sơ trên, Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định Doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục bằng cách lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản trong thời gian 36 tháng kể từ ngày văn bản này bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, ngày 01/04/2018 vừa qua là thời điểm kết thúc khoảng thời gian nói trên. Các đối tượng thuộc trường hợp này phải chờ các quy định tiếp theo.

Ngoài các hồ sơ môi trường trên, Môi Trường Á Châu gửi đến Quý Doanh nghiệp bảng kiểm tra các hồ sơ môi trường, các loại báo cáo cần phải thực hiện trong quá trình đi vào hoạt động.

STTHoạt độngHồ sơ môi trường/báo cáo liên quanTần suất/thời gian thực hiện trong nămTình trạng
Chưa có
1 Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (nếu hồ sơ môi trường của Quý Doanh nghiệp là ĐTM hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết)Thực hiện theo từng giai đoạn của dự án. Đối với những dự án có nhiều giai đoạn thì thực hiện từng giai đoạn  
2 Báo cáo giám sát môi trường/Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo cam kết trong báo cáo ĐTM/kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Đề án bảo vệ môi trường đơn giảnĐịnh kỳ 03 tháng/lần, 06 tháng/lần hoặc 1 năm/lần tùy theo quy định trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận, hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng.  
3Phát sinh chất thải sinh hoạtHợp đồng thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt với đơn vị có chức năngDuy trì ký kết hợp đồng và chuyển giao cho đơn vị có chức năng hoặc tự xử lý theo đúng quy định của pháp luật (đối với trường hợp tự xử lý, đơn vị phải có phê duyệt ĐTM, bãi chôn lấp hợp vệ sinh, xác nhận hoàn thành các công trình xử lý chất thải đúng quy định).  
4Phát sinh chất thải công nghiệpHợp đồng thu gom, xử lý chất thải công nghiệp với đơn vị có chức năngDuy trì ký kết hợp đồng và chuyển giao cho đơn vị có chức năng hoặc tự xử lý theo đúng quy định của pháp luật (đối với trường hợp tự xử lý, đơn vị phải có phê duyệt ĐTM, xác nhận hoàn thành công trình BVMT đảm bảo hiệu quả xử lý).  
Phát sinh chất thải nguy hại (CTNH)Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH/Báo cáo quản lý CTNH lần đầuChỉ thực hiện 1 lần khi bắt đầu có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại  
Hợp đồng vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có chức năngTùy vào thời điểm ký kết và thời hạn hợp đồng  
Các liên chứng từ xử lý CTNHPhát hành chứng từ CTNH và nhận lại chứng từ đã được chủ xử lý xác nhận  
Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm1 lần/nămNộp sở TNMT trước 31/01 năm sau  
6Xả nước thải trên 5 m3/ngày.đêmGiấy phép xả nước thải vào nguồn nước-Thực hiện khi có hoạt động xả thải vào nguồn nước (Báo cáo xả thải).Nước khi xả vào nguồn nước (Đề án xả thải).-Chậm nhất 90 ngày trước khi giấy phép hết hạn, phải gia hạn giấy phép  
Sổ theo dõi lưu lượng nước xả thảiThực hiện hàng ngày  
Báo cáo xả nước thải định kỳTùy theo quy định trên giấy phép  
7Khai thác nước ngầm trên 10 m3/ngày.đêmGiấy phép khai thác nước dưới đấtThực hiện khi có hoạt động khai thác nước ngầm 10m3/ngày.đêm (không áp dụng cho những khu vực cấm khai thác: mực nước ngầm suy giảm, đã có nước máy đi qua)Chậm nhất 90 ngày trước khi giấy phép hết hạn, phải gia hạn giấy phép  
Sổ theo dõi lưu lượng nước khai thácThực hiện hàng ngày  
Báo cáo tình hình sử dụng và khai thác nước dưới đất định kỳTùy theo quy định trên giấy phép  

Ghi chú: Tùy theo quy mô hoạt động, ngành nghề,... mà Doanh nghiệp sẽ cần thực hiện các hồ sơ môi trường khác nhau. Nội dung trên là các yêu cầu phổ biến và chỉ mang tính chất tham khảo dành cho Doanh nghiệp, không áp dụng cho bất cứ một trường hợp cụ thể nào.

Đánh giá bài viết
5/5
Bùi Thành Thật
Bùi Thành Thật

CEO – Quản lý dự án Bùi Thành Thật đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cất và rác thải với khát khao phát triển công ty trở thành đơn vị hàng đầu về xử lý môi trường tại thị trường Việt Nam. Sự phát triển của Awatech trong những năm qua là một cột mốc lớn đánh dấu những nỗ lực của anh trong thời gian qua.

Công Ty TNHH Môi Trường AWATECH​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *