Hướng dẫn tính toán hệ thống xử lý nước thải đúng chuẩn nhất

Tính toán hệ thống xử lý nước thải tỉ mỉ và cân nhắc chi phí nguyên vật liệu thích hợp là điều kiện cần thiết trong thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải. Vậy làm thế nào để tính toán hợp lý và tiết kiệm chi phí đầu tư. Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Awatech, sẽ giúp bạn có cách tính toán đúng chuẩn nhất.


Một số yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế hệ thống xử lý nước thải

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải không hề đơn giản, bạn cần phải cân nhắc nhiều yếu tố như:

 • Đặc tính nguồn nước: Mỗi ngành sản xuất sẽ có một hỗn hợp nước thải với những đặc tính khác nhau. Do vậy, bạn cần tìm hiểu trước khi thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.
 • Các giai đoạn xử lý các chất hữu cơ, điều hòa lưu lượng và khảo sát thực tế
 • Tính đến việc sửa chữa, bảo trì và nâng cấp hệ thống
 • Trang bị thiết bị giám sát và liều lượng chất khử trùng
 • Vị trí nguồn tiếp nước thải
 • Quy định xả thải vận dụng ở địa phương, khu vực hoạt động của sản xuất.


Xem thêm: Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt tiên tiến nhất hiện nay


Nắm rõ các quy định về hệ thống xử lý nước thải

Quy định về lượng nước thải theo đầu người

Người thiết kế muốn tính được công suất của hệ thống, cần nắm rõ lượng nước thải sinh hoạt của một người là bao nhiêu? Theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 quy định lượng nước thải sinh hoạt tính đầu người đối với đô thị, nhà máy và xí nghiệp.


Yêu cầu nước thải sau xử lý

 • Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và đảm bảo an toàn cho môi trường.
 • Trường hợp sử dụng nước thải sau xử lý phải được phân phối đến điểm tiêu thụ theo hệ thống riêng biệt, không làm ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước địa phương.


Xác định khối lượng nước thải

 • Đối với nước thải sinh hoạt: Các hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống xử lý cấp nước tập trung, thì khối lượng nước thải tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước. Ngược lại, với trường hợp không sử dụng nước từ hệ thống, khối lượng nước thải căn cứ vào khối lượng tiêu thụ bình quân đầu người tại địa phương.
 • Đối với nước thải khác: Trường hợp hộ dùng nước sạch từ hệ thống, khối lượng nước được tính bằng 80% khối lượng nước sạch theo hóa đơn. Ngược lại, trường hợp không dùng nước sạch của hệ thống thì khối lượng nước thải xác định qua đồng hồ lưu lượng nước thải.


Hàm lượng chất gây ô nhiễm

 • Hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải được xác định bằng chỉ tiêu COD trung bình của từng loại nước thải. Hàm lượng COD được dựa theo kết quả phân tích của phòng thí nghiệm đạt chuẩn.
 • Đơn vị thoát nước có trách nhiệm xác định hàm lượng COD để xác định giá dịch vụ thoát nước, định kỳ kiểm tra 6 tháng hoặc kiểm tra khi cần thiết.


Cách tính toán hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chính xác

Cách tính toán hệ thống xử lý nước thải bao gồm cách tính toán các bộ phận như bể điều hòa, bể Anoxic, bể Aerotank và Module. Trong mỗi bộ phận sẽ còn có những công thức tính khác. Cùng tham khảo cách tính toán hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chính xác dưới đây.


Bể điều hòa

 • Thể tích bể điều hòa

W = Q(h) x t

trong đó:


Q(h) là lưu lượng nước thải trung bình theo giờ


t là thời gian lưu nước trung bình theo giờ

 • Công thức tính lưu lượng khí cấp cho bể

Q(kk)=q(kk) x V


trong đó:

q(kk) là tốc độ cấp khí trong bể điều hòa


V là thể tích của bể điều hòa


Bể Anoxic

 • Thời gian lưu nước

t=(Nv-Nr) / P25độ cN2x X)


trong đó:


Nv là hàm lượng nitơ đầu vào


Nr là hàm lượng nitơ sau xử lý


P25độ cN2 là tốc độ khử nitrat ở 25 độ C


X là nồng độ bùn hoạt tính

 • Tính toán thể tích bể Anoxic

V=Q(h) x t


trong đó:


Q(h) là lưu lượng nước thải trung bình theo giờ


t là thời gian lưu nước của bể Anoxic


Bể Aerotank

 • Thể tích bể Aerotank có công thức

V=[0c x Q x (S0- S) x Y] / [X x (1+Kd x 0c)]


trong đó:


0c là thời gian lưu bùn


Q là lưu lượng nước thải


S0 là hàm lượng BOD5 của nước thải đầu vào theo đơn vị mg/l


S là hàm lượng BOD5 của nước thải sau khi ra khỏi bể Aerotank, đơn vị mg/l


X là nồng độ bùn hoạt tính


Kd là hệ số phân hủy nội bào (ngày-1)

 • Thời gian lưu nước

t=V/Q


trong đó:


V là thể tích bể Aerotank (m3)


Q là lưu lượng nước thải trong ngày, đơn vị (m3)

 • Kiểm tra chỉ tiêu làm bể Aerotank

Kiểm tra tỷ số khối lượng chất nền trên khối lượng bùn hoạt tính theo công thức:


F/M=S0 / (t x X)


Tải trọng thể tích:


La=10-3 x (S0 x Q) / V

 • Trong một ngày, lượng bùn hoạt tính sinh ra

Công thức tính tốc độ tăng trưởng của bùn


Yb=Y/ (1+0c x Kd)


trong đó:


Y là hệ số tải lượng bùn


0c là thời gian lưu bùn


Kd là hệ số phân hủy nội bào (ngày-1)


Lượng bùn hoạt tính sinh ra do khử BOD5 như sau:


Px=Q x (S0- S) x Yb

 • Tính lượng oxy cần thiết

Lượng oxy cần thiết khi ở điều kiện chuẩn


OC0=[Q x (S0-S))] / (1.000 x f) – 1.42 x Px


trong đó:


Q là lưu lượng nước thải trong ngày, đơn vị m3


S0 là hàm lượng BOD5 của nước thải đầu vào theo đơn vị mg/l


S là hàm lượng BOD5 của nước thải sau khi ra khỏi bể Aerotank, đơn vị mg/l


F là hằng số chuyển đổi từ BOD5 sang BOD20


42 là hệ số chuyển đổi từ tế bào sang CPD


Px là lượng bùn hoạt tính sinh ra từ việc khử BOD5


Lượng oxy cần thiết ở thực tế


OCf=OC0 x Cs/(Cs-C)x 1/1.024t-20 x 1/α

trong đó:


Cs là nồng độ oxy bão hòa trong nước ở 20 độ C


C là nồng độ oxy cần để duy trì trong bể


t là nhiệt độ nước thải


α là hệ số điều chỉnh lượng oxy ngấm vào nước từ sự ảnh hưởng của hàm lượng cặn và chất hoạt động bề mặt.


Tính toán Module

Tùy vào công nghệ mà bạn lựa chọn, thông số của Module sẽ khác nhau. Module sẽ có các thông số như sau:
Kích thước bể chứa màng tính theo công thức là dài x rộng x cao

 • Thân bồn
 • Bề ngoài sơn chống gỉ, phủ sơn Epoxy 2 lớp
 • Bề ngoài sơn chống gỉ và phủ sơn Epoxy 5 lớp
 • Số lượng màng
 • Diện tích màng
 • Chiều cao mực nước thực tế.


Xem thêm: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung đạt chuẩn 2022


2 bước để lựa chọn được công nghệ phù hợp

Xác định mục đích xử lý nước thải của doanh nghiệp

 • Xác định xử lý nước thải để làm sạch môi trường và tái sử dụng vào các mục đích khác. Quan tâm đến các chi phí vận hành hằng năm, chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải.
 • Xử lý nước thải phù hợp với yêu cầu khách hàng đề ra. Quan tâm đến chất lượng nước thải, chi phí vận hành và đầu tư.
 • Xử lý nước thải phù hợp với yêu cầu khách hàng, không quan tâm đến chất lượng mà chỉ tập trung vào chi phí.
 • Xử lý nước thải chỉ đối phó với cơ quan nhà nước, với mục đích này quan tâm đến giá thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải.


Chọn công nghệ xử lý theo hướng đã định sẵn trên

Từ việc xác định mục đích của xử lý nước thải cho doanh nghiệp, bạn sẽ có được những lựa chọn công nghệ phù hợp. Đồng thời, việc chọn công nghệ xử lý nước thải sẽ dựa vào một số yếu tố như:

 • Lưu lượng nước thải phát sinh
 • Lượng nước thải phát sinh từ khu vực nào?
 • Nước thải đã tách riêng với nước mưa
 • Khu vực xây hệ thống xử lý nước thải
 • Xây dựng nổi hay chìm dưới mặt đất
 • Nước sau xử lý được thải ra đâu?
 • Thiết bị sử dụng cho hệ thống.


Xem thêm: Quy trình hệ thống xử lý nước thải trong khách sạn


Để thiết kế xử lý nước thải cần đảm bảo các tiêu chí

 • Thiết bị và công nghệ áp dụng xử lý nước thải
 • Hiệu suất xử lý hệ thống xử lý nước thải
 • Chi phí đầu tư
 • Quản lý, vận hành và kiểm soát hệ thống xử lý nước thải có hiệu quả
 • Thiết kế hệ thống xử lý theo thời gian cam kết
 • Tuổi thọ của hệ thống xử lý nước thải cao.


Tính toán trong thiết kế bể tiếp nhận

Nước thải từ nhiều nguồn sẽ thu gom về bể tiếp nhận. Dưới đáy, sẽ bố trí các máy bơm để dẫn nước về bể điều hòa. Các hố có vai trò bẫy cát cùng những vật thể lạ để loại bỏ hết cát và rác có kích thước lớn, nhằm bảo vệ các thiết bị và công trình hiệu quả phía sau.


Tính toán trong thiết kế bể điều hòa

 • Bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải được thiết kế chìm để tiết kiệm diện tích xây dựng. Trong đó, những thiết bị khuấy trộn cũng được bố trí lặng cặn và hạn chế môi trường kỵ khí xảy ra.
 • Để tính toán hệ thống xử lý nước thải và thiết kế, cần nên xây dựng bảng tính xả thải theo từng thời điểm nhất định. Ngoài ra, dựa vào thể tích còn trống theo giờ mà tính thể tích bể điều hòa.


Hướng dẫn thiết kế hệ thống xử lý nước tại các bể xử lý sinh học

Tính toán trong thiết kế bể lọc sinh học

Bể lọc sinh học dựa vào công nghệ sinh trưởng bám dính, thường dùng phương pháp sinh học hoàn toàn và không hoàn toàn. Có thể xem bể sinh học là một công trình oxy hóa làm sạch bậc I, II. Nhờ trọng lực mà nước đi vào vùng lắng, các bông bùn có khối lượng riêng lớn sẽ lắng tại vùng chứa cặn. Phần nước sạch sẽ thu tại máng răng cưa và chảy sang bể trung gian chứa nước.


Tính toán thiết kế bể khử trùng hoàn chỉnh

Bể khử trùng sẽ có hình ziczac và làm bằng bê tông cốt thép, nhằm đảm bảo thời gian lưu lượng nước 30 phút để khử trùng clo và nước thải tiếp xúc nhau. Nếu được tính toán và thiết kế hoàn chỉnh, có thể giảm 99% vi khuẩn.


7 tiêu chí chọn đơn vị thi công hệ thống xử lý nước thải

Dưới đây là các tiêu chí giúp các chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thi công hệ thống xử lý nước thải tốt nhất:

 • Năng lực thi công hệ thống xử lý nước thải đúng ngành nghề, đúng loại nước thải hoặc đã từng thực hiện công trình tương tự.
 • Đơn vị có khả năng tổ chức đội ngũ thi công chuyên nghiệp
 • Phương án thi công khả thi và phù hợp với yêu cầu chủ đầu tư
 • Thiết kế công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn, vận hành hiệu quả
 • Nắm rõ các quy định bảo vệ môi trường để giải quyết tốt nhất các sự cố cho cơ sở
 • Máy móc, vật liệu xây dựng, dây dẫn, thiết bị điện,… có chất liệu bền tốt và chất lượng
 • Các chính sách như bảo hành và chăm sóc hậu mãi chu đáo.


8 hệ thống xử lý nước thải tối ưu nhất hiện nay

Dưới đây là 8 hệ thống xử lý nước thải tối ưu nhất, mời bạn cùng tham khảo:

Các hệ thống xử lý nước thảiTác dụng
Hệ thống xử lý nước thải bằng điều lưuGiảm thiểu những biến động về các đặc tính của nước thải
Trung hòa xử lý nước thải hệ thốngỔn định nồng độ pH khi nước thải có axit hoặc kiềm quá cao
Hệ thống xử lý nước thải keo tụ và bông cặnNâng cao hiệu quả tối đa trong việc loại bỏ chất rắn lơ lửng
Xử lý nước thải bằng kết tủaLoại bỏ chất thải có trong kim loại ra khỏi nước thải
Xử lý nước thải bằng hệ thống công nghệ tuyến nổiLược bỏ các chất nổi trên mặt nước thải
Bể lắng xử lý nước thải hệ thốngChất rắn lơ lửng và chất ô nhiễm sẽ bị loại ra khỏi nước thải
Công nghệ sinh học hiếu khí HTXLNTPhân hủy và hòa tan chất hữu cơ trong nước
HTXL nước thải cấp 3Loại bỏ những chất mang tính độc hại


Dịch vụ tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Awatech

Công ty TNHH Môi Trường Awatech cung cấp dịch vụ tính toán hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chuyên nghiệp, đa dạng công suất với quy trình:

 • Tính toán công suất nước thải cần được xử lý
 • Khảo sát mặt bằng xây dựng hệ thống xử lý nước thải
 • Xác định yêu cầu chất lượng của nước thải sinh hoạt đầu ra
 • Phác họa mặt bằng chi tiết và sơ đồ công nghệ
 • Tính toán sơ bộ các chi phí.

Sau khi được các doanh nghiệp và chủ đầu tư đồng ý, Awatech sẽ tính toán các bước tiếp theo để hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiệu quả và đạt chuẩn nhất. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể liên hệ theo thông tin dưới đây.


Thông tin liên hệ:

Trụ sở: 47/58/22 Trường Lưu, Phường Long Trường, TP. Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 090.95.97.235
Website: www.moitruongawatech.com
Email: moitruongawatech@gmail.com
Chi Nhánh tại Quảng Ngãi – khu vực miền Trung: 374 Võ Nguyên Giáp, Quảng Ngãi
Giấy phép Kinh Doanh Số: 0316032544 Do Sở kế hoạch Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh Cấp ngày 25/11/2019.

Tính toán hệ thống xử lý nước thải từ bài viết trên, mong rằng bạn đã có cách tính đúng chuẩn nhất. Đồng thời, các doanh nghiệp cần theo sát bảng thiết kế để điều chỉnh và hoàn thành hệ thống xử lý nước thải một cách tốt nhất.

Đánh giá bài viết
5/5
Bùi Thành Thật
Bùi Thành Thật

CEO – Quản lý dự án Bùi Thành Thật đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và xây dựng các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, nước cất và rác thải với khát khao phát triển công ty trở thành đơn vị hàng đầu về xử lý môi trường tại thị trường Việt Nam. Sự phát triển của Awatech trong những năm qua là một cột mốc lớn đánh dấu những nỗ lực của anh trong thời gian qua.

Công Ty TNHH Môi Trường AWATECH​

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *